Подписаться на RSS

Аналитика   Тези виступу на конференції "Інформаційні війни та їх вплив на розвиток сучасності" у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка 23.04.2014

Безопасность | среда, 30 апреля 2014 в 15:22

Інформація - основний вид стратегічної зброї, основний ресурс розвитку держави та забезпечення її безпеки.

Шановні пані та панове! Шановні учасники конференції!

Проблеми, які ми будемо розглядати, являються складними. Однозначної відповіді на них ніхто не дасть. Навіть серед наукових кіл досі відбуваються дискусії щодо природи інформації. Але перед тим, як розкрити що таке інформація, її роль та значення, хочу зробити загальне зауваження. Уже третій промовець переді мною стверджує, що Україна програла інформаційну війну. Україна, дійсно, переживає важкий період своєї історії. Вона знаходиться у небезпеці. Це так, але стверджувати, що війна програна недопустимо.

Якщо ми з вами проводимо наукову конференцію з питань інформаційної безпеки, то повинні знати, що безпека насамперед, закладається і знищується думкою. Тому, не повинно бути не лише панічних слів про поразку, але й думок. І це по-перше. А по-друге ми не маємо права програти, тому що ми розчаруємо весь світ, який покладає на нас надію на порятунок. Перед світом виникли такі глобальні загрози, яких раніше не існувало. Сьогодні весь світ знаходиться у небезпеці, але ніхто іще не запропонував модель порятунку, ні ООН, ні інші міжнародні організації, ні розвинені країни, ані ті, що розвиваються. Тому науковці, які системно займаються проблемою безпеки, стверджують, що порятунок може бути від тих країн і народів, які ще зберегли первинний духовний початок і спроможні покаятись, очиститись і запропонувати модель порятунку. А це Україна й Індія.

Тепер по нашій проблематиці.

По ієрархії інформація це первинна субстанція і першооснова усього сущого. Підтвердження цьому ми знайдемо ще у Біблії:

На початку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово (Ів. 1:1).

Всесвіт, наше життя, мислення, розум, свідомість, інтелект – побудовані на інформаційній основі.

Інформація є самим цінним глобальним ресурсом розвитку людства і розбудови держави. Її класифікують як абсолютну та умовну. Абсолютна інформація – першооснова Всесвіту.

Умовна інформація ділиться на природну і штучну.

Природна впливає на нас, але не залежить від нас.

Штучна залежить від нас і створюється людиною із моменту зародження і в процесі розвитку.

Інформація має відношення як до неживої так і до живої природи.

Більш виправданим є віднесення поняття «інформація» до систем живої природи, що володіють властивістю адаптації до змін навколишнього середовища і, в силу цього, зазнають потребу у визначенні ознак цих змін. Виходячи з викладеного, будемо вважати, що інформація являє собою результат відображення руху об'єктів матеріального світу в системах живої природи і, як наслідок, не є атрибутом матерії, або «фізичною величиною», яка визначає цілеспрямовані властивості матерії.

Розглянемо сім основних видів зброї виходячи із сили її враження, а також рекомендації щодо їх нейтралізації.

1. Концептуальна – методологічна зброя.

Інформація світоглядна, філософська, методологічна - дозволяє бачити загальний і частковий хід речей. Саме на базі цих знань формується філософський погляд на Всесвіт і відмінності "добра і зла", приймаються рішення за основними напрямками розвитку народів і держав. На їх базі формуються методологічні стереотипи, що забезпечують ефективність концептуальної зброї. Розуміння "добра і зла" для власного народу або для іншого і визначає вплив національного чинника на цьому рівні. Індивідуалізм у формі "прав людини" або колективізм у формі "служіння її народу і державі", "боротьба класів" або "боротьба націй" і т.п., що і визначає вплив національного чинника на саму концепцію життя.

У цього виду зброї, який застосували проти України, найбільша згубна сила, а ми не чинимо їй відповідної протидії. Чому? Тому, що не володіли новими знаннями. Лише нові знання дають надію на перемогу. А чи є у нас така надія і звідки ми одержимо знання? Безумовно надія – є, а новими знаннями ми повинні оволодіти самі.

Проте, слід врахувати також і закон часу, в якому виявлено закономірність, того, що час не просто прискорюється, а відбулася розгерметизація часових циклів і частот, яка спричинила скорочення часу зміни логіки соціальної поведінки і морального старіння технологій, а також наблизила сумісність еталонних частот біологічного і соціального часу.

Головний виклик даному виду зброї - це просвіта суспільства з питань управління суспільством. Бог дав українському народові такого видатного просвітника, як Тарас Шевченко. Він виконав свою місію, відкрив українцям очі, серце й душу, довівши, що Україна - це Рай на Землі: «Любіть Україну – краплиночку раю».

Все просто, і одночасно божественно і геніально. Україна це земля Раю. Лише два слова “Укри” наші пращури і Рай місце для врятованих безсмертних душ. А краплиночка - це модель походження життя на землі. Тобто ми повинні жити, а діалектичний зміст життя це вічна боротьба Добра і Зла. Порятунок світу – в його очищенні. Шлях суспільного очищення – через моральність, духовність та мудрість до ноосфери – сфери розуму. Відкриття ноосфери здійснив перший президент Української академії Володимир Вернадський. Якби світ прислухався до нього, то конфлікти б вирішувались без війн. Тому, на основі його вчення, ми повинні запровадити нову парадигму.

2. Хронологічна (історична) зброя. Інформація хронологічного порядку проходження фактів і явищ та їх взаємозв'язок між собою.

За умов володіння методологією, вона дозволяє розглядати всі явища, які вкладені в глобальний історичний процес, і точно визначити вектор своєї політики. Саме знання фактичної історії озброює найкращим чином. У зв'язаному процесі минуле пояснює сьогодення, а, отже правильне усвідомлення справжнього дає можливість прогнозувати майбутнє. Інверсія на цьому рівні швидко призводить до спотворення майбутнього. "Керований чи ні світ людини ззовні". "Може один народ управляти іншим чи ні, а якщо може, то як?". "Зміна ідеології та зміна поколінь". Немає необхідності додатково роз'яснювати, що точне знання власної історії кожним народом і є вплив національного чинника на цей рівень.

Як ми можемо протистояти даному виду зброї? Лише Правдою. Потрібно вивчати свою історію і знати про неї правду.

У 1700 році від Р.Х. Петро І ввів новий календар, а до цього був 7 208 рік від створення Світу. Хіба можна викинути етап власної історії, який складає більше 7 000 років? Тільки правдою ми можемо побороти ворогів України, які намагаються знищити, перекрутити, приховати та спаплюжити первинність давньоукраїнської духовності і культури. Давніх українців називали украми, оріянами, аріями, русами. Існує значна кількість артифактів, які знайшли наукове підтвердження того величезного духовного та культурного здобутку подарованого людству давніми українцями. Як, наприклад, можна проігнорувати Древнє святилище Кам’яна Могила біля Мелітополя, де знайдена поки що невідома науці палеолітична протописемність (протошумерський архів 12-3 тисячоліття до нашої ери), чи, наприклад, санскрит, з якого виросли індоєвропейські мови? Ми не маємо права забути періоди трипільської, ведичної культур та інші етапи нашої історії.

Дуже важливо, що на чолі першої у світі держави, і це українці повинні усвідомлювати, була духовна влада, тобто влада волхвів. А самим характерним для цього періоду, як стверджує дослідник Сергій Плачинда, є те, що на такій великій території не було воєн з V по II тисячоліття до н.е.

І ті знання і технології в сфері світосприйняття та психонетики, якими наші предки володіли, на превеликий жаль, сьогодні для нас недоступні. Тому ми повинні повернутись до першооснови, до духовного джерела, ідентифікувати природний код українця. Замінити в Україні кланово-олігархічну владу на духовну. Адже при кланово-олігархічній владі, в принципі, неможливо забезпечити безпеку народу. Лише після забезпечення безпеки народу, нації, слід приймати рішення щодо цивілізаційного та інтеграційного виборів.

Потрібно йти дорогою істини, адже в українців своя місія, а в інших народів своя.

3. Ідеологічна зброя. Інформація прикладного характеру: релігія ідеології, технології. Описова інформація приватних і осяжних процесів.

Саме цією зброєю, за допомогою ідеології, релігії, культурної агресії можна розкласти і підпорядкувати собі противника. За допомогою цієї зброї здійснюється цілеспрямоване спотворення інформації. "Людину можна вбити словом" – саме так вже в давнину оцінювалася сила цієї зброї, здатної спотворити свідомість людини. Перед нею виявляються однаково беззахисними багаті і бідні, переможці і переможені. Створення власної національної ідеології або вписування національних інтересів у чужу ідеологію – є на цьому рівні вплив національного чинника.

Формування власної ідеології національного відродження України – це для нас стратегічне завдання. Якщо немає власної ідеології, то ми змушені реалізовувати чужу. Слід зазначити, що юрбо-елітарне управління здійснюється так званою «закулісою» і основним інструментом такого управління є ідеологія. Тобто розробником «ідеології», як інструмента для управління національною елітою, є «закуліса». Висновок: щоб позбавитись зовнішнього управління необхідно насамперед створити власну українську «закулісу», тоді у нас буде українська ідеологія і українська еліта.

4. Економічна зброя. Засоби економічної боротьби за дезорганізацію структур противника і їх подальше поглинання.

Історія, разом з тим, показує нам, що цей вид зброї, хоча за силою впливу і є тривалим, але не веде до остаточної залежності. З іншого боку, розвиток певних напрямків в економіці "чужої" держави, з метою її виснаження або самознищення, може бути інспіровано помилковою теорією. Тому правильне залучення сил свого народу в економіці – це і є вплив національного чинника.

Протягом усіх років незалежності, особливо останнього періоду, до України, як до однієї з найбагатших на природні ресурси і розвиненою економікою держави, застосовані різні засоби економічної боротьби, спрямовані насамперед на дезорганізацію державних структур і населення з їх подальшим поглинанням через світові гроші, геофінансову технологію, кредитно - фінансову систему з паразитичним відсотком, інструментами дефолтів і застав. Чітко проглядається мета – максимально зачистити територію держави від українського народу і заволодіти його земельними ресурсами. Цього допустити ми не можемо! Теперішньому уряду необхідно бути особливо відповідальним при отриманні кредитів, щоб не допустити здачі національних інтересів.

Тепер давайте з позиції інформаційної безпеки розглянемо, що нам необхідно зробити і як ми можемо протидіяти економічній зброї.

Актуальним став вислів:

“- хто володіє нафтою, той управляє народами”. “Хто володіє продуктами харчування – управляє людьми”. Шляхом різних маніпуляцій та через інформаційну війну проти України, створено негативний імідж держави, що, нібито ми нічого не маємо, самі не спроможні керувати державою, що ми енергетично залежні від сусідів та інше. А тепер давайте подивимось правді у вічі і будемо говорити мовою фактів і цифр.

Основними стратегічними ресурсами в XXI столітті будуть продукти харчування, питна вода, чисте повітря та енергоресурси. Саме в цьому контексті вбачаються як виникнення проблем для України, так і шляхи їх вирішення. Простими словами, у світі катастрофічно не вистачає ресурсів, а економічна модель і ідеологія споживання залишаються незмінними. Тому почався глобальний процес матеріальної експансії. А в Україні ресурси є і саме це, на наш погляд, спричинило широкомасштабну інформаційну війну проти неї.

За зарубіжними оцінками, Україна навіть на сьогодні є найбільш економічно розвиненою країною Центрально-Східної Європи. Це найбільша за площею держава в регіоні, яка має вихід у світовий океан. Це країна, яка має найбагатші земельні ресурси світу. При впровадженні найсучасніших інноваційних та інформаційних технологій в сільське господарство, АПК, нано- та біотехнології і технології по захисту рослин, потенціал України здатний прогодувати на рік від 500 до 540 млн. чол. населення.

Для прикладу, населення ЄС-28 становить – 509 млн. осіб (станом на 2013 рік). Якщо навіть порахувати продукти харчування по мінімальній вартості 2 дол. США в день і на 500 млн. чол., то Україна на рік може заробляти 365 млрд. дол. США, а це обсяг 2-х ВВП поточного року. І, за наявності власних ресурсів, ми бігаємо по світу з протягнутою рукою і збираємо кабальні для нашого народу кредити.

Тому зрозуміло, що йде прихована боротьба різними методами за українські землі, щоб зробити Україну неплатоспроможною, оголосити дефолт і через фінансово-економічні інструменти заволодіти цим суперресурсом. Можуть бути застосовані й інші засоби боротьби щодо проведення експансії українських земель. Тому, дане питання у системі національної безпеки України повинно бути пріоритетним.

За останніми даними НАН України, запаси нафти та природного газу в Україні у газовому еквіваленті – 130 трлн. м. куб. У США – 30 трлн., у ЄС-28 – 7,5 трлн., у РФ – 127,8 трлн. дол. США, хоча РФ займає перше місце за покладами газу.

Імпорт газу ЄС-28 – 420 млрд. м. куб. на рік. Тобто в перспективі Україна перетвориться на експортера газу і, якщо вона забезпечить лише 10 % від цього обсягу, то буде мати дохід 160 млрд. дол. США на рік, а це майже обсяг ВВП у цінах 2014 року.

Україна багата країна. По грошах ходимо і їх не бачимо. А сліпі від того, що не віримо у свої сили і даремно надіємось на когось.

Тепер подивимось на реальну економіку світу. Дефіцит робочої сили – 2 млрд. чол., надлишок коштів – 150 трлн. дол. США, у 5% населення зосереджено – 95% національного багатства і до 2020 року 2,4 млрд. чоловік буде голодувати. Ресурсом №1 у XXI столітті буде їжа.

Тобто майбутнє за нами. Необхідно лише перейти на інноваційну модель розвитку економіки на основі ноосферних принципів.

5. Зброя геноциду, що вражає не лише сучасників, а й майбутні покоління (ядерна, біологічна, хімічна, генно-етнічна, наркотична тощо). Причому, під поняттям “ядерна” розуміється не тільки ураження ядерними вибухами і їх радіоактивними відходами, а й засмічення радіоактивними відходами території противника в результаті інспірованої аварії на атомній техніці мирного призначення, або організація поховань радіоактивних відходів за відповідні "гроші".

Генетична зброя все більше залежить від етнічного, а отже і від національного чинника. При цьому всі дії на етнічному рівні, які можуть призвести до ураження майбутніх поколінь та зниження чисельності населення супротивника можна розглядати як етнічну зброю. Україна, яка пережила голодомор і Чорнобильську катастрофу, на своїй власній долі знає яку ціну народ заплатив за геноцид. Тому будувати на території України ядерні могильники не припустимо.

6. Звичайна зброя фізичного ураження. Це та зброя, якою зазвичай велися війни до 1-ї Світової війни.

Нам, здається, немає сенсу докладно пояснювати вплив національного чинника на різні види звичайної зброї. Національні відмінності тут проявляються не тільки на рівні типажу зброї, а й на рівні окремих характеристик. І тут знову проявляється як національний, так і міжнародний аспект.

Перші три види зброї становлять – інформаційну зброю, останні, нижча група – матеріальна зброя. Легко помітити, який визначальний вплив робить перша група зброї на другу. Але що стосується звичайної зброї, то необхідно зауважити наступне.

У військовій справі теж відбулася революція. Сьогодні боротьба ведеться у всіх сферах життєдіяльності людини: в космічній, повітряній, морській та сухопутній. Але кожна зброя має певний ефект ураження. Умовно, якщо зброю спроектувати на ураження 1 гектару території, то затрати звичайної зброї будуть становити – 2000 дол. США, ядерної – 700 дол., хімічної – 600 дол., бактеріологічної – 1 дол. США, а кібернетичної – кілька центів, тобто, виникає асиметрична загроза.

Найзатратнішою являється звичайна зброя. Для того, щоб Україні забезпечити необхідний бойовий потенціал захисту від збройної агресії і підтримувати ЗС у боєздатному стані, необхідний оборонний бюджет не менше 10 млрд. дол. США на рік, тобто 5,71% від ВВП, або ж 32% від доходної частини Держбюджету України на 2014 рік. А це критичне значення для мирного періоду часу. Економіка, яка знаходиться у фазі затухання, не зможе забезпечувати соціальні та інші загальнодержавні потреби. А реально на ЗС України виділено 1,6 млрд. дол. США, що в 6 разів нижче необхідної потреби. Тому, необхідно забезпечити баланс між потребою та економічною спроможністю держави.

Безумовно, необхідно розвивати сучасні засоби захисту та ураження, але, у першу чергу, слід оволодіти інформаційною зброєю для захисту держави, яка за потенціалом ураження прирівнюється до зброї масового ураження. Про практичні питання інформаційної зброї та кібертероризм розкажуть інші виступаючі. Хочу зупинитись на деяких теоретичних питаннях даної проблеми.

7. Інформаційна зброя.

До видів інформаційної зброї можна умовно віднести п'ять відповідних сукупностей або групи засобів, які можуть бути застосовані для деструктивних (дезорієнтуючих, дезінформуючих, дезорганізуючих, дестабілізуючих, руйнуючих, пригнічуючих тощо) інформаційних впливів на змістовні компоненти стратегічних систем управління:

- засоби масової інформації і агітаційно-пропагандистські засоби;

- психотронні засоби;

- електронні засоби;

- електронно-обчислювальні засоби;

- лінгвістичні засоби;

- психотропні засоби.

Особливо небезпечною ІЗ є сьогодні для інформаційних комп'ютерних систем органів державної влади, управління військами і зброєю, фінансами і банками, економікою країни, а також для людей при інформаційно-психологічному впливі на них з метою зміни та управління їх індивідуальною та колективною поведінкою.

Психічна деградація суспільства в найближчому майбутньому стане цілком реальною у випадку, якщо державні керівники не проаналізують світові тенденції в екології свідомості і не зроблять відповідні конструктивні висновки. Якщо держава не буде спостерігати пасивно за зростанням деструктивних сил і потужностей різноманітних засобів, які застосовуються ними, а вживе необхідних заходів в напрямку захисту населення від будь-якої можливості насильства засобами ІПСО, захисту інтелекту особистості кожного громадянина – найціннішого генофонду нації і держави. Зробивши цей захист відкритим, доступним для широкої міжнародної участі в роботі і контролі, ми зможемо запобігти можливості психотронної війни.

Основними загрозами інформаційно-психологічній безпеці є:

- блокування на неусвідомлюваному (підсвідомому) рівні свободи волевиявлення людини, штучне прищеплення їй синдрому залежності;

- розробка, створення і застосування спеціальних технічних і програмних засобів для деструктивного впливу на психіку людини;

- маніпулювання громадською свідомістю з використанням спеціальних засобів впливу;

- руйнування єдиного інформаційного і духовного простору України, традицій суспільства і суспільної моралі.

Все частіше висловлюється думка, що в третьому тисячолітті лідерство у світі буде визначатися здебільшого не економічним потенціалом держави, а його здатністю контролювати інформаційні процеси.

Інформація стала найбільш високоліквідним товаром - вартість інформації та її своєчасної доставки в потрібне місце зростає лавиноподібно.

В даний час світова індустрія інформаційних і комунікаційних комп'ютерних технологій, за оцінками Світового банку, становить більш ніж 1 трлн. дол. США. У світі відбувається перехід до інформаційної ери розвитку цивілізації.

Інформаційно-технологічне захоплення середовища, в умовах глобалізації, призведе до світового домінування.

Що робити і з чого починати?

У 1974 році Україна пропустила революцію, пов’язану із кібернетикою і випала із світового інноваційного процесу, а у 2025 році має відбутися революція, пов’язана із психонетикою. Тому необхідно до неї як слід підготуватись.

У сучасному світі перше місце належить не фінансовому потенціалу, у чому нас постійно прагнуть переконати, а інтелектуальному. Необхідно нагадати, що у 70-80-ті роки минулого століття, за інтелектуальним потенціалом Україна займала 1-е місце у світі, і навіть в умовах сьогодення, вітчизняні математики і програмісти залишають за собою провідні позиції у світі. Консолідація суспільства навколо відродження та розвитку інтелектуального потенціалу це запорука безпеки України у майбутньому.

Україна, шляхом розвитку освіти, науки і технологій, може зайняти передові позиції на світовому ринку IT, це має стати пріоритетним завданням національного відродження України.

Основні технології, пов’язані із психонетикою будуть психо-біологічні та мета-психологічні. Основним ресурсом стане пси-енергія людини. При цьому, свідомість і розуміння психологічного феномену незмінно збільшить потенціал людських можливостей.

Те, що ми сьогодні розглядаємо інформаційну безпеку як пріоритет національної безпеки, вселяє надію, що ми знаємо свій шлях і до мети будемо йти цілеспрямовано. А для цього нам потрібно забезпечити мир і, насамперед, у власному домі.

Врятуємо Україну, врятуємо і світ.

Дякую за увагу!

Метки: Інформація, інформаційна війна, інформаційна зброя, консолідація суспільства, it, закуліса, інтелектуальний потенціал, конференція з питань інформаційної безпеки, інформаційні війни та їх вплив на розвиток сучасності

Рейтинг статьи   0

Комментариев пока что нет, будьте первым

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите или зарегистрируйтесь.

 

Другие статьи

Облако меток
 
Copyright © 2009-2022 Экономика ноосферы. Все права защищены законом.
Копирование информации возможно только с указанием источника.